07 març, 2020

Publicitat edició en paper

La publicitat de l’edició en paper de l’informatiu 08CENTVINT la gestiona l’empresa Gestió de Publicacions Locals S.C.C.L.

Pots contactar per telèfon al 654 368 974  o amb l’adreça electrònica trinitat@gpl.cat

Veure Tarifes 2018 08centvint