20 juliol, 2024

08centvint.cat és el portal de l’informatiu que edita l’Ajuntament de la Llagosta. El desenvolupament, disseny i la gestió de continguts la realitza la Unitat d’Imatge i Comunicació de l’Ajuntament.

Coordinació
Juanjo Cintas

Consell de redacció
Juanjo Cintas
Xavier Herrero
José Luis Rodríguez Beltrán
08centvint@llagosta.cat

Desenvolupament i disseny
Carlos Gracia
graciaac@llagosta.cat

Aquest web està realitzat utilitzant programari lliure.

08CentVint. Telf. 93 560 39 11 – a/e: 08centvint@llagosta.cat

Aquesta web ja no s'actualitza

Ara pot seguir l'actualitat de

la Llagosta a la web

www.lallagostainforma.cat